Síntomas

Enrique Lista

12,00 €

Síntomas contén fotografías de medicamentos, envases e outros obxectos de uso médico, desbotados ou perdidos. O que serve para aliviar os síntomas dunha doenza pode interpretarse á súa vez como síntoma desa doenza.

As imaxes dan información sobre os distintos tipos e graos de dor padecida polas persoas que habitan a área xeográfica explorada, mentres que os textos que as acompañan orientan a interpretación deses síntomas, aínda que os diagnósticos poden ser moi diversos.

Todas as fotografías do libro foron tomadas co mesmo teléfono móbil, entre xaneiro de 2017 e xullo de 2018, na cidade da Coruña (excepto a última, tomada en Escras, Malpica de Bergantiños).

Título: Síntomas
Autor: Enrique Lista

Edición: Tono Mejuto
Deseño: Yelena Smith
Revisión lingüística: Sandra Expósito

Imprenta: Gráficas Mera
Edición: 1ª, decembro 2018
Tirada: 500 exemplares

Dimensións: 10,5×18,3cm
Páxinas: 122

ISBN: 978-84-949791-2-5
Depósito Legal: C 2384-2018

Actividade subvencionada pola Deputación da Coruña

Enrique Lista (Malpica, 1977) é Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Ten realizado investigación académica e actividades profesionais nos ámbitos da arte, o deseño gráfico, a fotografía e a xestión cultural. Como artista tivo exposicións individuais na Fundación Luís Seoane, Zona “C”, Galería Adhoc ou Sala Alterarte, e mostras colectivas no MAC, MARCO, Centro Torrente Ballester, CGAC, Centre Civic Sant Andreu, Casa da Parra, Auditorio de Galicia, Fundación Laxeiro e Fotobienal de Vigo, entre outras. Tanto no ámbito académico como fóra do mesmo, realiza actividades de docencia, talleres e conferencias. Ademáis de en catálogos, edicións colectivas e/ou académicas, algúns dos seus traballos están recollidos nos libros Enrique Lista. Situación (CGAC, 2008), Un año de proyectos (Save As… Publications, 2013), Un lugar. Dúas descricións inadecuadas (utoeditado con Hétor Pose, 2018) e Voz en off (Muga, 2020).

Sinopse

Síntomas contén fotografías de medicamentos, envases e outros obxectos de uso médico, desbotados ou perdidos. O que serve para aliviar os síntomas dunha doenza pode interpretarse á súa vez como síntoma desa doenza.

As imaxes dan información sobre os distintos tipos e graos de dor padecida polas persoas que habitan a área xeográfica explorada do mostrario, mentres que os textos que as acompañan orientan a interpretación deses síntomas, aínda que cada lectora pode facer o seu diagnóstico.

Todas as fotografías do libro foron tomadas co mesmo teléfono móbil, entre xaneiro de 2017 e xullo de 2018, na cidade da Coruña (excepto a última, tomada en Escras, Malpica de Bergantiños).

Info

Título: Síntomas
Autor: Enrique Lista

Edición: Tono Mejuto
Deseño: Yelena Smith
Revisión lingüística: Sandra Expósito

Imprenta: Gráficas Mera
Edición: 1ª, decembro 2018

Tirada: 500 exemplares

Dimensións: 10,5×18,3cm
Páxinas: 122

ISBN: 978-84-949791-2-5
Depósito Legal: C 2384-2018

Actividade subvencionada pola Deputación da Coruña

Bio

Enrique Lista (Malpica, 1977) é Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Ten realizado investigación académica e actividades profesionais nos ámbitos da arte, o deseño gráfico, a fotografía e a xestión cultural. Como artista tivo exposicións individuais na Fundación Luís Seoane, Zona “C”, Galería Adhoc ou Sala Alterarte, e mostras colectivas no MAC, MARCO, Centro Torrente Ballester, CGAC, Centre Civic Sant Andreu, Casa da Parra, Auditorio de Galicia, Fundación Laxeiro e Fotobienal de Vigo. Tanto no ámbito académico como fóra do mesmo, realiza actividades de docencia, talleres e conferencias. Ademais de en catálogos, publicacións colectivas e/ou académicas, o seu traballo ten sido recollido en varias publicacións individuais, entre elas este Síntomas da editorial Estraperlo.